CAZIN

Antika: Legende nastanka OI… (dio2)

Mitologija

Mitologija

Prva legenda, koja je najstarija, kaže da je Olimpijske igre osnovao bog Zeus, proslavljajući svoju pobjedu nad ocem Kronosom. Prema ovoj legendi Kronos, najmlađi sin Geje i Urana, zbacio je sa prijestolja svoga oca i sa suprugom Reom zavladao svijetom. Da ga njegovi sinovi ne bi zbacili sa prijestolja kao što je on svoga oce, Kronos je odlučio da ih nakon njihovog rođenja proždere. Tako je učinio sa sinovima Posejdonom i Hadom, međutim kada se rodio Zeus, Rea je Kronosu umesto Zeusa podmetnula kamen koji je uvila u pelene, a Zeusa je sklonila na ostrvo Krit. Kada je Zeus odrastao zatražio je od Matisa da mu pomogne da sa prijestolja zbaci svoga oca. On mu je dao napitak za Kronosa koji ga je popio i iz utrobe izbacio svoja dva ranije progutana sina. Zeus je zatim sa svojim sestrama, Herom, Hestijom i Demetrom i braćom Posejdonom i Hadom nakon desetogodišnje borbe zbacio Kronosa sa vlasti i u ime toga osnovao Olimpijske igre.

Druga legenda
, govori da je Herkules, sin boga Zeusa i Alkmene osnivač Olimpijskih igara. Prema ovoj legendi Hera, Zeusova starija sestra i žena, bila je ljubomorna na smrtnicu Alkmenu, pa je pomutila um Herkulesu koji je ubio svoju djecu. Da bi okajao ovaj grijeh, Herkules je morao da služi Euristeju, sve dok ne izvrši dvanaest zadataka (negdje piše i devet). Svi ovi zadaci su bili veoma teški i opasni po život Herkulesa. Jedan od zadataka bio je i čišćenje Augijevih štala (Augije je kralj Elide). Augije nije vjerovao da Herkules može da ispuni ovaj zadatak, pa je obećao da će mu ako uspješno obavi zadatak pokloniti tri stotine volova. Herkules je uspio da izvrši ovaj zadatak tako što je srušio dio zida u blizini rijeke Alfej i skrenuo njen tok ka štalama. Međutim Augije i Euristej nisu htjeli da priznaju Herkulesu da je obavio ovaj zadatak. Herkules, je zatim ispunio ostale zadatke i vratio se da ubije Augijusa i Euristeja, osvojio je državu Elidu i u Olimpiji osnovao igre u čast boga Zeusa.

Treća legenda
, govori da je Pelops osnivač Olimpijskih igara. Prema njoj Pelops je u znak zahvalnosti bogovima izgradio svetilište u Olimpiji i organizovao svečane igre. Prema legendi Ainomaosu, kralju Pize, proročanstvo je predskazalo da će umrijeti onoga dana kada se njegova kćerka Hipodameja uda. Zbog toga je svakog mladića koji je želio da oženi njegovu kćerku izazivao na trku bojnim kočijama i tek ako ga pobedi može da oženi Hipodameju. Služeći se lukavstvom Ainomaos je puštao prosce ispred sebe, a onda ih sustizao i ubijao sa leđa. Međutim Pelops je uz pomoć bogova saznao za nameru Ainomaosa i služeći se lukavstvom pobjedio, a Ainomaos je pogunuo pod točkovima kočija. Tako je Pelops oženio Hipodameju i zavladao Pizom.

Četvrta legenda
, ova legenda je najpoznatija i sa najvećom realnom osnovom. Po njoj su Olimpijske igre nastale na osnovu proročanstva u Delfima, saopštenom Ifitosu, kralju Elide. Ifitos je po legendi tražio odgovor na pitanje: ,,Šta je potrebno da učini kako bi prestali ratovi, glad bjeda, bolesti, nesreće?”. Bog Apolon koji je po predanju kazivao volju bogova, rekao mu je da on i ostali Grci osnuju Olimpijske igre. Kralj Ifitos je doneo odluku da se svečane igre održavaju svake četvrte godine, a četvorogodišnji period nazvao ,,olimpijada”.

http://www.savremenisport.com

Statut
Statut
Id. broj
Id. broj
Nadolazeći događaji

Nema nadolazećih događaja.

Savjeti

  • Copyright © 2012. Sva prava pridržana.